L’energia d’abans

amb la tecnologia d’avui

MATFOR és una empresa d’Arbúcies (Girona) dedicada a la realització de tota classe d’activitats relacionades amb la producció, manipulació, elaboració, compravenda, importació, exportació i comercialització de tot tipus de fusta i derivats, especialitzada en producció d’estella forestal

 

Per a la seva elaboració es disposa de fusta de diferents espècies, principalment pi, castanyer, faig i espècies de ribera

Matèries Forestals, SL disposa d’una planta per a la recepció de fusta, realització d’estella forestal (procés de trituració), assecat sota cobert, selecció (cribat d’estella), emmagatzematge i distribució del producte

 

Produïm estella forestal de diverses qualitats, segons l’ús final del producte: estella G30 cribada i G50 per a calderes domèstiques, i estella d’ús industrial

 

• Producció d’estella segons necessitats del consumidor

• Distribució d’estella amb camions i càrrega de sitges

• Estellat de fusta a bosc

• Obra civil per instal·lacions de biomassa

 

Matèries Forestals, SL treballa en col·laboració amb enginyeries forestals i gestiona fusta procedent de finques forestals amb instruments d’ordenació aprovats (Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal), assegurant que els aprofitaments s’han realitzat aplicant una gestió forestal sostenible

 

Els nostres productes (estella forestal de diversa granulometria) estan analitzats per laboratoris homologats i classificats segons la norma austríaca ÖNORM M7133

 

MATFOR – Matèries Forestals, SL

Polígon Industrial Cal Xic, s/n

17401 – Arbúcies (Girona)

MATFOR – Matèries Forestals, SL

Realització web: